Mirae ST

Saf ve Ultra Saf Su Cihazları

Mirae ST, araştırmacılar ve laboratuvarlar için Tip I, Tip II ve Tip III su arıtma sistemleri sağlar.

 • Saf Su Cihazları
 • Ultra Saf Su Cihazları
 • Kombine Saf ve Ultra Saf Su Cihazları
 • Elektrodeiyonizasyonlu Cihazlar (EDI)

Saf Su Cihazları

Saf Su Gerektiren Bütün Uygulamalar İçin ASTM Type II ya da ASTM Type III Saf Su Üretimi
Modeller
 • Puris, Expe-RO Serisi
 • Puris, Evo-RO & ROP Serisi
 • Puris, Excel-RO Serisi
 • Puris, Excel-Post Serisi

Kombine Cihazlar

Kromatografi, Spektroskopi ve Saf Su Gerektiren Bütün Uygulamalar İçin Tek Cihazda ASTM Type I ULtra Saf Su ve ASTM Type III Saf Su Üretimi
Modeller
 • Puris, Evo-CB Serisi
 • Purisi Expe-CB Serisi

Ultra Saf Su Cihazları

Kromatografi ve Spektroskopi Uygulamaları İçin ASTM Type I Ultra Saf Su Üretimi
Modeller
 • Puris, Evo-UP Serisi
 • Puris, Expe-UP Serisi

EDI Saf Su Cihazları

Saf Su Gerektiren Bütün Uygulamalar için ASTM Type II Saf Su Üretimi
Elektrodeiyonizasyon Teknolojisi
Modeller
 • Puris, Expe-RO EDI
 • Puris, Excel-EDI Med

Uygulama Alanları

ASTM Type I Ultra Saf Su
 • GC, HPLC gibi gelişmiş kromatografi ve analitik teknikler
 • AA, ICP, ICP-MS ve diğer atomik spektroskopi teknikleri
 • Kütle spektrometresi (MS) analizleri
 • Elektrokimya
 • Immunokimya
 • Hücre kültürü ortamlarının hazırlanması
 • Mikrobiyoloji
 • Moleküler biyoloji uygulamaları için çözelti hazırlama (DNA dizileme, PCR)
 • Elektroforez çözeltilerinin hazırlanması
 • Diğer bütün ASTM Type I ultra saf su uygulamalarında kullanılmaktadır.
ASTM Type II Saf Su
ASTM Type III Saf Su

Arter Teknik Cihazlar San.Tic.Ltd.Şti.

İletişim

Mutlukent Mahallesi 2025 Sokak No: 2

06810 Çankaya - Ankara

Tel: 0 312 2847555

Faks: 0 312 2847535

info@artertek.com

© 2022 Arter Teknik Cihazlar. Tüm hakları saklıdır.